+420 608 962 024

Chcete-li mít jistotu a ubytování si včas zajistit, můžete využít tento rezervační formulář.
Většina jeho položek je povinných, abychom mohli rychle Vaši žádost vyřídit.

Rezervace ubytování

Adresa, včetně PSČ
uveďte datum zahájení pobytu
uveďte datum ukončení pobytu
uveďte případně specifické požadavky
reCAPTCHA is required.

Ubytování U Weissů – rezervace

Součástí formuláře je souhlas s Ubytovacím řádem. Prosím, přečtěte si ho pozorně.

Ubytovací řád

 1. Host má po zaplacení částky za ubytování právo na přechodné ubytování, na dohodnutou dobu v Ubytování u Weissů v Adršpachu.
 2. Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání do knihy ubytovaných a zaplatí dohodnutou finanční částku za pobyt (zda nebylo provedeno jiným způsobem).
 3. Host má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory chalupy a prostory, které patří k ubytování.
 4. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 5. Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí v těchto prostorech provádět žádné změny (např. stěhovat vybavení).
 6. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 16.30 hodin daného dne nebo po dohodě. Ubytovatel rezervuje pokoj pro hosta do doby, která byla předem domluvena, není-li dohodnuto jinak.
 7. Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní pokoj nejpozději do 10.00 daného dne. Jestli tak host neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.
 8. Poslední den pobytu host opustí pokoj nejpozději do 10. hodiny, aby ubytovatel mohl včas připravit ubytovací prostory pro nové hosty.
 9. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.
 10. V době od 22.00 do 7.00hodin host udržuje noční klid.
 11. V celém objektu je zakázáno kouřit.
 12. Hosti můžou přijímat návštěvy (na delší dobu) pouze se souhlasem ubytovatele v době od 8.00 do 22.00 hodin.
 13. Host nesmí mít bez souhlasu majitele žádné zvíře.
 14. V chalupě mohou být ubytovány pouze osoby, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
 15. Host zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 16. Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně.
 17. Host při odchodu z chalupy uzavře okna a vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a objekt uzamkne.
 18. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních společenských prostorách chalupy bez dozoru dospělých.
 19. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě.
 20. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli v plné výši.
 21. Ubytovatel odpovídá za škody, které způsobí hostům na jejich věcech.
 22. Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby. Újmu ubytovateli musí uhradit pouze v případě, když ji nemohl ubytovatel zabránit.
 23. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v ubytování i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.
 24. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Při rezervaci ubytování ubytovatel požaduje zaplacení zálohy 2000 Kč. Tato záloha nemusí být hostu vrácena, když zruší rezervaci tak, že tím způsobí ubytovateli škodu.
 25. Při předčasném ukončení pobytu, na žádost hosta, se zbylá částka nevrací.
 26. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy, protože hrozí možnost.
 27. Pokud host používá k vytápení objektu kachlová kamna, rozdělává oheň na grilu i v ohništi, dbá na velkou bezpečnost při manipulaci s otevřeným ohněm, aby tím nezpůsobil žádné škody.
 28. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení služeb přijímá ubytovatel, osobně nebo na tel.: 608 962 024.